MathRiders to kompleksowy program nauczania matematyki, który rozwija umysł każdego dziecka.
Został opracowany przez ekspertów z grupy Helen Doron.
MathRiders motywuje, uczy umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania oraz wzbudza
radość z uczenia się matematyki, co w perspektywie zapewnia sukces w szkole na każdym etapie
nauki.

MathRiders to kompleksowy program nauczania matematyki, który rozwija umysł każdego dziecka.
Został opracowany przez ekspertów z grupy Helen Doron.

MathRiders motywuje, uczy umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania oraz wzbudza radość z uczenia się matematyki, co w perspektywie zapewnia sukces w szkole na każdym etapie nauki.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu: http://www.youtube.com/watch?v=RQ7UIChsNNg

Zajęcia MathRiders odbywają się w małych grupach 4-8 uczniów, co pozwala na indywidualne podejście do każdego, ale także przynosi korzyści jakie daje praca w grupie. Podczas naszych zajęć uczniowie poznają matematykę wszystkimi zmysłami. Samoistnie następuje odkrywanie świata
matematyki i jego prawideł, porządkowanie procesów myślowych, rozwój zdolności samooceny i umiejętności społecznych.

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się na naszych zajęciach bardzo łatwo, bez wysiłku i bez presji, również bez świadomości, że się uczą, one się po prostu dobrze bawią. Język matematyki staje się dla nich tak naturalny jak język ojczysty. Dzięki temu gromadzą dobre i przyjemne skojarzenia z matematyką, ćwiczą logiczne myślenie, a poprzez zadawanie pytań i formułowanie twierdzeń nabierają pewności siebie, co z kolei skutkuje lepszym i pewniejszym startem w szkole.

Stałymi elementami naszych lekcji z dziećmi są praca na dywanie z różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, praca w zeszycie, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, piosenki, wierszyki i opowiadania o matematyce.

Dla uczniów nasze zajęcia są doskonałym uzupełnieniem nauki w szkole. W małej grupie i bez stresu można zrobić to, co w szkole jest trudne w realizacji. Nasze lekcje nie są wykładami. Staramy się, aby to uczniowie odkrywali zależności matematyczne. Uczymy ich wzajemnego szacunku i pomocy. Pomagamy odkryć mocne strony każdego ucznia i pracujemy nad słabszymi.

Przyjdź i przekonaj się, że to działa!