Prowadzący:
Łukasz Montygierd-Łoyba - pomysłodawca warsztatów, absolwent Instytutu Sztuk
Pięknych przy Uniwersytecie Zielonogórskim, na co dzień współpracujący z klubem
fotograficznym „Formaty”, fotograf z zawodu i przede wszystkim z zamiłowania.

 

Prowadzący:
Łukasz Montygierd-Łoyba - pomysłodawca warsztatów, absolwent Instytutu Sztuk
Pięknych przy Uniwersytecie Zielonogórskim, na co dzień współpracujący z klubem
fotograficznym „Formaty”, fotograf z zawodu i przede wszystkim z zamiłowania.

 

Program warsztatów:

Zajęcia pierwsze - czas trwania około 45-60min:
Podczas pierwszych zajęć ja poznaję się z uczestnikami i daję się poznać. Krótko
wprowadzam temat - czym jest fotografia i jak może pomóc rozwinąć swoje
zainteresowania i/lub pasje. (moda, podróże, tematy społeczne, poznawanie gwiazd -
celebrytów, etc.) Zapowiadam niezwykłe przeżycie i magiczne widowisko. Dzieci pod
moim kierunkiem przygotowują „widownię” a następnie wysłaniają salę czarną folią i
wycinają w niej otwór. Podziwiamy zjawisko camera obscura. W tym czasie informuję
dzieci, że właśnie znajdują się w aparacie fotograficznym i opowiadam krótko o genezie
tego zjawiska. Następnie proszę dzieci, aby na następne zajęcia przyniosły jakieś
nieprześwitujące opakowania - puszki lub butelki po napojach pudełka, pojemniki po
lodach etc.

Zajęcia drugie - czas trwania około 45-60min:
Przypominam się uczestnikom, pytam o wrażenia, jakie zostały im w pamięci po ostatnim
spektaklu. Zapowiadamy kolejny równie emocjonujący dzień. Pod moim kierunkiem dzieci
przekształcają przyniesione przedmioty w aparaty fotograficzne. Podpisują je i oddają na
przechowanie. Proszę dzieci, aby na kolejne zajęcia ubrały jedną ulubioną przez siebie
rzecz, (czapkę, szalik, okulary, kurtkę, bluzę etc.)

Zajęcia trzecie - czas trwania około 45-60min.
Witam się z uczestnikami. Proszę dzieci, aby kolejno odliczyły a następnie połączyły się w
pary wg klucza pierwsza z ostatnią, druga z przedostatnią etc. Dzieci siadają w ramach
przydzielonej pary i otrzymują pierwsze zadanie mają dowiedzieć się czegoś na temat
wyjątkowości wybranej przez drugą osobę części garderoby. Następnie zapisują uzyskane
informacje na kartce. Rozdajemy dzieciom ich aparaty i przydzielamy drugie zadanie.
dzieci pod moim kierunkiem wykonują portret swojej pary tak, aby ukazać ważną część
garderoby. Następnie oddają aparat i karteczki na przechowanie.

Zajęcia czwarte - czas trwania około 60-90min.!
Witam się z uczestnikami. Informuję, że zbliżamy się do finału naszego projektu.
Przygotowujemy ciemnię i czerwone oświetlenie. Pod naszym kierunkiem dzieci wywołują
negatywy lub papiery, na których robiły portrety, następnie wieszamy je do suszenia
Projekt ma zakończyć się wystawą i uroczystym wręczeniem dyplomów na terenie
warsztatów, i/lub w jakimś innym reprezentatywnym, wskazanym przez organizatora
miejscu.

  • Koszt 4 spotkań z fotografem 200zł
  • Maksymalna ilość osób w grupie 8.
  • Zapisy trwają do końca października – 790-212-428
  • Zajęcia odbywać się będą w centrum animacji Ram Pam Poni oraz w plenerze.
  • Dzieci aparaty fotograficzne same tworzą na zajęciach.
  •