KLUB MALUCHA Ram Pam PoniDla wszystkich rodziców, którzy codziennie ciężko pracują, a chcieliby, aby ich pociecha spędziła wspaniałe chwile pod ich nieobecność, dlatego zapraszamy na zapisy swoich dzieci do RAM PAM PONI

KLUB MALUCHA Ram Pam Poni

Dla wszystkich rodziców, którzy codziennie ciężko pracują, a chcieliby, aby ich pociecha spędziła wspaniałe chwile pod ich nieobecność, dlatego zapraszamy na zapisy swoich dzieci do RAM PAM PONI.

Ramowy program dnia

07:30
Powitanie dzieci

08:30 – 09:00 Swobodna zabawa dzieci, poranna gimnastyka.

09:00 – 09:30 II śniadanie

09:30 – 10:00 Poranne spotkanie w kręgu - rozmowy o ważnych dla dzieci sprawach, o uczuciach, o ciekawych wydarzeniach z poprzedniego dnia; planowanie dnia pracy; dzielenie się swoimi pomysłami; wspólne śpiewanie piosenek, których dzieci się uczą; zabawa ruchowa

10:00 – 11:00    Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne:
Edukacja plastyczna - Rysowanie, malowanie z wykorzystaniem różnych narzędzi (ołówek, węgiel, kredki pastelowe, świecowe i ołówkowe, pędzle), malowanie palcami, gąbką i innymi narzędziami.

Ćwiczenia Gimnastyczne według programu gimnastyki ogólnorozwojowej:
- ćwiczenie przewrotów w przód, zabawy z wykorzystaniem drobnych przyborów, kółek, piłek, skakanki, ćwiczenia z równoważnią.

Spacer, zabawy na placu zabaw

Edukacja muzyczna:
- Słuchanie nagrań różnego rodzaju muzyki: ludowej, klasycznej, rozrywkowej (filmowej, jazzowej).
- Malowanie do słuchanej muzyki.

Zajęcia muzyczno-ruchowe i relaksacyjne przy muzyce:
- Uczestniczenie w zabawach muzycznoruchowych.
- Poznawanie gry na różnych instrumentach w wykonaniu dorosłych muzyków, zapoznawanie się z wyglądem instrumentów.
- Swobodny taniec dzieci przy muzyce.

Edukacja ruchowa:
- Spontaniczne zabawy ruchowe dzieci – indywidualne i w grupach (podskoki, zeskoki, biegi, wdrapywanie się, ślizganie, wczołgiwanie.
- Zabawy ruchowo-dramowe ilustrujące różne sytuacje związane z tematyką zajęć.
- Naśladowanie ruchów innych członków grupy.

Edukacja matematyczna: 
- Położenie przedmiotów w przestrzeni (pod, nad, za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz).
- Wprowadzenie pojęć w przestrzeni: prawa – lewa strona, góra – dół.
- Poznanie schematu własnego ciała, kierunków w przestrzeni.

Proponujemy planowanie zajęć w cyklach tygodniowych. Umożliwia to dobre dostosowanie tematów i treści oraz aktywności dzieci do aktualnej sytuacji (warunki atmosferyczne, zainteresowania dzieci oraz aktualny poziom ich umiejętności czy nawet frekwencja). Okazją do zabawy oraz kreatywnego spędzenia czasu, i co najważniejsze, do podpatrzenia i zdiagnozowania potencjału, zdolności i umiejętności naszych dzieci.

11:00 – 11:30    Obiad – zupka

11:30 – 14:00    Leżakowanie - Można też zaplanować słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, gimnastykę relaksacyjną, ćwiczenia oddechowe.

14:00 – 14:30    Obiad II dnie

14:30 – 15:30    zabawa w Sali zabaw lub w naszym ogrodzie

15:30 – 16:30    - Zapoznanie z książkami dla dzieci – słuchanie systematycznego czytania wybranej wspólnie bajki lub opowiadania.
- Ilustrowanie bajek czytanych przez nauczyciela

16: 30 – 17: 30    Pożegnanie – podsumowanie całego dnia.

*W wybrane dni tygodnia zajęcia dodatkowe: z języka angielskiego, zajęć teatralnych, rytmiki.
 


Cennik:
7:30 - 17:30 - 10 godzin - 800 zł
8 godzin - 650 zł
6 godzin - 500 zł

Karnet miesięczny.
Do wykupienia wyżywienie - 11 zł.
Godziny pozostawienia dziecka w RAM PAM PONI są dostosowane do waszych potrzeb.
 

 
Wpisowe Roczne jednorazowe – 200zł, wpłacane na konto bankowe
 

Promocja

Dla pierwszych 3 osób zniżka 10% na cały karnet miesięczny!

ZAPISY TRWAJĄ!